Mathijs Kleijnen
Partner van Maria Wilhelmina Donners
Voorheen weduwnaar van Philomena Maria Barbara Scheepers