Jan Hubert Krutzen
partner van Maria Hubertina Helena van Aubel