Norbert Huveneers
partner van Josephina van Ophoven