Hubert Jozef Hartmans
partner van Maria Johanna Hubertina Felicithas Eussen
(Oud-Kantonnier en oud-voorzitter van de K.A.B.
Oprichter en erebestuurslid fanfare St. Caecilia te Ubachsberg
)