Pieter Jozef Hubert Hamers
partner van Anna Maria Elisabeth Hamers