Maria Josepha Habets
partner van Pieter Frans Cleuters