Jan Joseph Hubert Emonds
Partner van Anna Katharina Margaretha Hubertina Emonds
eerder weduwnaar van Victoire Colette Marie Gimbrère