Maria Elisabeth Deckers
partner van Jan Jozef Bisschops