Pieter Jozef Dautzenberg
partner van Maria Jozefa Claessens