Jan Pieter Boosten
Partner van Maria Gertrudis Schaeks