Joannes Antonius Bertrand,
partner van Anna Maria Schoenmakers