Maria Hubertina van de Berg,
partner van Pieter Jozef Beckers